fortlöpande

fortlöpande
adjektiv
1. fortløbende, uafbrudt, kontinuerlig

Fortlöpande ansökningar. Svenska kulturfonden har infört flera olika stipendier och understöd som man kan ansöka om under hela året

Fortløbende ansøgninger. Den Svenske Kulturfond har oprettet flere forskellige stipendier og bidrag, som man kontinuerligt kan ansøge om

Svensk-dansk ordbog. 2014.

Поможем написать диплом

Look at other dictionaries:

 • fortlöpande — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig …   Svensk synonymlexikon

 • pågående — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, jämn, kontinuerlig • nuvarande, innevarande, pågående, aktuell, dagens …   Svensk synonymlexikon

 • ihållande — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • kontinuerlig, oavbruten, oavlåtlig, ihållande • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • evinnerlig …   Svensk synonymlexikon

 • kontinuerlig — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • kontinuerlig, oavbruten, oavlåtlig, ihållande …   Svensk synonymlexikon

 • oavbruten — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • kontinuerlig, oavbruten, oavlåtlig, ihållande • kontinuerlig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig,… …   Svensk synonymlexikon

 • ständig — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • kontinuerlig, oavbruten, oavlåtlig, ihållande • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig, ståndaktig, perpetuell • ihållande, långvarig, utdragen,… …   Svensk synonymlexikon

 • varaktig — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig,… …   Svensk synonymlexikon

 • jämn — • glatt, slät, blank, jämn, blänkande, glänsande, glansig • flat, platt, plan, jämn, slät • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • flack, jämn, platt, plan, flat • jämn, slät, flat, platt, plan, glatt …   Svensk synonymlexikon

 • durativ — adj ( t, a) SPRÅK durativt verb som betecknar ngt fortlöpande …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • fortlöpa — v (fortlöpte, fortlöpt) fortlöpande planering …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • kontinuerlig — adj ( t, a) fortlöpande …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”